Lista osób przyjętych do Internatu I LO na rok szkolny 2023/2024 w postępowaniu uzupełniającym

Lista osób przyjętych I LO – kl. I

Lista osób przyjętych I LO – kl. II – IV

Lista osób przyjętych – inne szkoły

Lista osób rezerwowych