Kadra

KIEROWNIK INTERNATU:

 mgr Agnieszka Matraszek

WYCHOWAWCY:

mgr Urszula Bińczak

mgr Monika Misztal

mgr Jolanta Rokosz-Konieczna

mgr Jolanta Kuś-Radowiecka

mgr Patrycja Król

mgr Monika Cios

mgr Justyna Ogorzałek