Wychowawcy grup – rok szkolny 2023/2024

Wychowawcy grup

Rok szkolny 2023/2024

 

 
Numery pokoi Wychowawcy
Grupa I
73-81
mgr Monika Misztal

mgr Elżbieta Drapała

Grupa II

83-88, 63-66

mgr Monika Cios

mgr Justyna Ogorzałek

Grupa III

54-62, 62A

mgr Urszula Bińczak
Grupa IV

34-42

mgr Patrycja Król

mgr Dariusz Łysiak

Grupa V

67-69, 42A, 43-49

mgr Jolanta Kuś-Radowiecka
Telefon kontaktowy wychowawcy 81 886 34 92