Wyniki rekrutacji do Internatu I LO na Rok Szkolny 2023/2024

Osoby przyjęte do internatu mają obowiązek potwierdzenia  zamieszkania w internacie do dnia 03 sierpnia 2023 r. do godz. 12:00 przesyłając informację na maila:

rekrutacja.internat@czart.pulawy.pl


Brak potwierdzenia skutkuje skreśleniem z listy przyjętych.

Lista osób przyjętych do Internatu 2023-2024 (31.07.2023r.)

Lista osób rezerwowych do Internatu 2023-2024 (31.07.2023r.)