Samorząd

Przewodnicząca:

 Zuzanna Chlebicka

Zastępca: 
Oliwia Wojtasiewicz

Sekretarz: 
Anna Pietras

Skarbnik: 
Adrianna Strachcka

Członkowie:
Anna Kierszniewska

Adrian Kuryś