Rekrutacja 2024/2025

 Zasady rekrutacji do internatu I Liceum Ogólnokształcącego

im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach na rok szkolny 2024/2025

 

Warunkiem przyjęcia do Internatu jest złożenie Kwestionariusza przyjęcia do Internatu (do pobrania na stronie internetowej).

Kwestionariusz należy przesłać w formie skanu na adres: rekrutacja.internat@1lo.pulawy.pl lub  złożyć osobiście w Internacie do skrzynki podawczej, która będzie dostępna w dni robocze w godzinach 8.00 – 15:00.

Terminy składania dokumentów:

1. Składanie Kwestionariusza przyjęcia do Internatu dla obecnych klas I ,II i III – 01 czerwca do 21 czerwca 2024 r.

2. Składanie Kwestionariusza przyjęcia do Internatu dla klas I po ogłoszeniu list przyjętych do szkoły na rok szkolny 2024/2025 – 19 lipca – 25 lipca 2024 r.

Uwaga! Każdy ubiegający się o miejsce w internacie ma obowiązek skrupulatnie wypełnić Kwestionariusz przyjęcia do Internatu.

3. Postępowanie kwalifikacyjne – 24 czerwca – 26 lipca 2024 r. – podczas którego zostanie przeprowadzona rekrutacja zgodnie z kryteriami przyjęć, zawartymi w Regulaminie Internatu (dostępny na stronie internetowej).

4. Ogłoszenie wyników rekrutacji – 26 lipca 2024 r.  godz. 12:00.

Listy osób przyjętych będą dostępne na stronie internetowej Internatu.

5. Obowiązek potwierdzenia chęci zamieszkania w internacie należy przesłać mailowo na adres: rekrutacja.internat@1lo.pulawy.pl  do 30 lipca 2024 r.  godz. 12.00.

Osoby, które nie potwierdzą, zostaną skreślone z listy przyjętych.

Publikacja listy osób przyjętych do internatu 31 lipca 2024 r.

 

Kierownik Internatu
Agnieszka Matraszek

Kwestionariusz przyjęcia do internatu

REKRUTACJA 2023/2024

Wyniki rekrutacji do Internatu I LO na Rok Szkolny 2023/2024

Osoby przyjęte do internatu mają obowiązek potwierdzenia  zamieszkania w internacie do dnia 03 sierpnia 2023 do godz. 12:00 przesyłając informację na maila: rekrutacja.internat@1lo.pulawy.pl


Brak potwierdzenia skutkuje skreśleniem z listy przyjętych.

Kierownik Internatu
Agnieszka Matraszek

Lista osób przyjętych do Internatu 2023-2024 (31.07.2023r.)

Lista osób rezerwowych do Internatu 2023-2024 (31.07.2023r.)

Lista osób przyjętych do Internatu I LO na rok szkolny 2023/2024 w postępowaniu uzupełniającym

Lista osób przyjętych I LO – kl. I

Lista osób przyjętych I LO – kl. II – IV

Lista osób przyjętych – inne szkoły

Lista osób rezerwowych